Jak napisać list motywacyjny

Scheda sintetica

Zaletą listu motywacyjnego jest jego prosta struktura, która zapewnia dodatkową komunikację. List powinien być przyjemny w czytaniu i zapewnić pokreślenie naszych mocnych stron.

Co powinien zawierać

Niezbędne elementy dobrego listu motywacyjnego :

 • dane nadawcy ( imię, nazwisko, nr telefonu i adres e-mail) ;
 • dane odbiorcy (jeśli to możliwe imię i nazwisko, aby trafił do konkretnej osoby);
 • miejsce i data ( list musi być aktualizowany, nie należy dopuścić do wysyłania dokumentu z niewłaściwą datą lub standardowymi tekstami);
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych ( ze wskazaniem aktualnych przepisów 196/2003: jest to konieczny element w CV, ale zamieszczenie zgody w liście jest oznaką kompletności).

Ripartizione logica

List motywacyjny zasadniczo dzieli się na trzy części :

 • kim jestem i dlaczego piszę?
  Radzimy, aby nie pisać ponownie imienia i nazwiska ( do tego są przeznaczone inne części). Do dyspozycji masz tylko słowa: pisząc list nie jest ważne aby się wydać sympatycznym, czy godnym zaufania ( te atuty należy wykorzystać podczas rozmowy kwalifikacyjnej) ale należy zademonstrować, że potrafimy iść prosto do celu. NIE należy pisać „ nazywam się Jan Kowalski, jestem inżynierem …” Właściwsza treść to : Jestem młodym absolwentem szkoły wyższej ( jeśli uzyskałeś bardzo dobre wyniki lub ukończyłeś studia w krótkim czasie można użyć wyrażenia „ jestem błyskotliwym absolwentem”) lub jeśli masz już doświadczenie można przedstawić się posiadanym tytułem zawodowym ( bez podawania wykonywanych zadań, podaje się je w CV!) : jestem technikiem chemii, inżynierem elektronikiem, informatykiem, wyspecjalizowanym robotnikiem budowlanym itp.
 • Dlaczego moja kandydatura powinna zostać wzięta pod uwagę i wybrana?
  To jest najważniejsza część listu motywacyjnego i często jedyna czytana z uwagą przez odbiorcę CV. Jej treść jest uzależniona od posiadanego stażu zawodowego ( zobacz kilka przykładów). Musi więc być precyzyjni i konkretni, to jest nasza najsilniejsza strona:
  • powody:
   wyjaśnić powody dla których starasz się o tę konkretną pracę, wskazać dlaczego wybraliśmy właśnie tę firmę a nie inną
  • cele:
   Wskazać jakie są nasze cele zawodowe krótko i długoterminowe, czego spodziewamy się po tej firmie? Na jakiej podstawie spodziewamy się osiągnąć zamierzone cele?
  • Zalety i mocne strony:
   Mogą to być staże, praktyki, inne doświadczenia zawodowe, przeprowadzone z danym zakresie badania, praca za granicą, udokumentowana znajomość języków obcych, osobiste szczególne zainteresowanie strategiczną działalnością firmy.
 • Podziękowania i podsumowanie
  W części podsumowującej możemy zwrócić się bezpośrednio do czytającego CV ( „ dziękuję za uwagę”) potwierdzając swoją dyspozycyjność do przekazania dodatkowych wyjaśnień, oczekiwania na odpowiedź, zachęcając do ponownego kontaktu, wskazując dodatkowo dane kontaktowe i określając dyspozycyjność.

Napisz twoje Curriculum vitae