Grupa Nuove Frontiere

Z naszymi partnerami zarządzamy stosunkiem pracy w zakresie 360 °

Grupa Nuove Frontiere jest dla przedsiębiorców idealnym partnerem do obsługi wszystkich usług związanych z działem zasobów ludzkich. Dzięki spółkom wchodzącym w jej skład jest w stanie obsługiwać cały proces związany z zatrudnieniem w zakresie 360° zarządzając wszystkimi zadaniami , które spoczywają na pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa pracy i szkolenia zawodowego własnych pracowników.