Idealny partner do zarządzania zasobami ludzkimi

Idealny partner do zarządzania zasobami ludzkimi w zakresie 360 ° Oferujemy następujące usługi - Dostarczanie pracowników, bezpieczeństwo pracy, Szkolenia zawodowe, outplacement, doradztwo finansowe i biznesowe.

Vai al servizio

Zapisz się i wypełnij twoje CV

Masz już konto? Login

Oferty pracy

Oferowane usługi

Oferujemy następujące usługi - Dostaczanie pracowników, bezpieczeństwo pracy, Szkolenia zawodowe, outplacement, doradztwo finansowe i biznesowe.

 • Poszukiwanie i selekcja personelu

  Nasza usługa poszukiwania i selekcji jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na personel. Terminowość rekrutacji określa jej sukces.

  Czytaj więcej

 • Dostarczanie personelu

  Nasza usługa polega na dostarczeniu personelu do pracodawcy “użytkownika” bez żadnego ryzyka dzięki posiadaniu przez nas starannie dobranego zespołu profesjonalistów, przeprowadzaniu rygorystycznej selekcji kandydatów oraz dzięki możliwości ustalania czasu i okresu zapotrzebowania na personel.

  Czytaj więcej

 • Szkolenia zawodowe

  Dzięki “Forma.Temp Fondo” Funduszowi na szkolenia i wsparcie dochodów pracowników zatrudnianych przez agencje pracy, utworzonemu w formie dobrowolnego zrzeszenia i nie osiągającego zysków nasza spółka zarządza kursami i organizuje kursy skierowane do kandydatów do zatrudnienia przez agencje pracy oraz do pracowników już świadczących pracę.

  Czytaj więcej

 • Doradztwo biznesowe i strategiczne

  Dzięki powiązanej z nami spółce Capitali Umani proponujemy usługi wsparcia i zarządzania personelem oraz doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń.

  Czytaj więcej

 • Bezpieczeństwo pracy

  Dzięki powiązanej z nami spółce Nuove Frontiere Ambiente e Sicurezza S.r.l. proponujemy usługi doradztwa z zakresie ochrony zdrowia , bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy.

  Czytaj więcej

 • Przetargi na wykonanie usług

  Dzięki Consorzio Nuove Frontiere jesteśmy w stanie zarządzać dowolnym serwisem pracy co zwalnia przedsiębiorcę od wszystkich zobowiązań wynikających z nawiązania stosunku pracy.

  Czytaj więcej

News

Więcej aktualności

Il settore sanitario

Il tuo partner per la ricerca del personale infermieristico in Polonia

 • Cosa Offriamo

  Nuove Frontiere Lavoro attraverso le filiali che nel tempo ha avuto in Italia, Perù (Lima), Polonia (Nysa), Bulgaria (Plovdiv e Sofia), ha maturato una solida esperienza ed una significativa presenza nel Mercato del Lavoro, prevalentemente nel settore Sanitario.

  Particolare attenzione è stata data alla ricerca, alla selezione alla formazione e all’avviamento al lavoro di Infermieri Professionali.

  Nel corso di questi anni sono stati collocate circa 3000 risorse per una durata media contrattuale dai 24 ai 36 mesi. Per la gestione del disbrigo dei vari adempimenti previsti, tra cui l’ottenimento della equipollenza dei titoli di studio, i lavoratori sono stati assistiti gratuitamente dal Gruppo Nuove Frontiere.

  Per agevolare il superamento dell’ esame obbligatorio in lingua italiana sono stati organizzati corsi gratuiti con disponibilità di alloggio in Polonia.

  Il risultato di tale iniziativa è stato quello di erogare oltre 250 corsi di lingua livello base e avanzato, oltre 550 corsi online per la specializzazione medica mediante utilizzo di una piattaforma FAD con la presenza di un docente a distanza.

  Vai alla sezione

Grupa Nuove Frontiere

Grupa Nuove Frontiere jest dla przedsiębiorców idealnym partnerem do obsługi wszystkich usług związanych z działem zasobów ludzkich. Dzięki spółkom wchodzącym w jej skład jest w stanie obsługiwać cały proces związany z zatrudnieniem w zakresie 360° zarządzając wszystkimi zadaniami , które spoczywają na pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa pracy i szkolenia zawodowego własnych pracowników.

 • Bezpieczeństwo pracy

  Nuove Frontiere Ambiente e sicurezza
 • Szkolenia zawodowe

  Idee insieme
 • Doradztwo biznesowe i strategiczne

  Capitali umani
 • Przetargi na wykonanie usług

  Consorzio Nuove Frontiere