Centrum przetwarzania danych

Poprzez naszą spółkę zależną Human Capital oferujemy usługi przetwarzania danych

Przez siostrzaną spółkę Kapitał Ludzki oferujemy usługi wsparcia, zarządzanie personelem i doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych