Kryteria wyboru

Scheda sintetica

Rekrutacja i selekcja zasobów ludzkich przebiega wg. następującego schematu:

  • analiza potrzeb zleceniodawcy;
  • analiza stanowiska;
  • publikacja ogłoszeń dotyczących poszukiwania kandydatów na naszej stronie internetowej oraz na innych wyspecjalizowanych branżowych portalach;
  • poszukiwanie w naszej własnej bazie danych;
  • akcja sourcingu przy wykorzystaniu siatki naszych kontaktów;
  • w razie potrzeby publikacja ogłoszeń w największych gazetach ;
  • zebranie, kontrola i selekcja otrzymanych kandydatur;
  • odpowiedni dla danego stanowiska proces selekcji: indywidualne i grupowe rozmowy kwalifikacyjne, testy grupowe , assessment center;
  • prezentacja profili kandydatów najbardziej odpowiadającym cechom idealnego pracownika