Poszukiwanie oraz dobór personelu

Wpieramy w poszukiwaniu i selekcji poszukiwanych przez ciebie profili zawodowych

Nasz dział Rekrutacji ma za zadanie odpowiedzieć na twoje zapotrzebowanie na personel w sytuacji, gdy szybkość w rekrutacji i selekcji zapewnia sukces .

Kryteria selekcji

Rekrutacja i selekcja zasobów ludzkich przebiega wg. następującego schematu:

 • analiza potrzeb zleceniodawcy;
 • analiza stanowiska;
 • publikacja ogłoszeń dotyczących poszukiwania kandydatów na naszej stronie internetowej oraz na innych wyspecjalizowanych branżowych portalach;
 • poszukiwanie w naszej własnej bazie danych;
 • akcja sourcingu przy wykorzystaniu siatki naszych kontaktów;
 • w razie potrzeby publikacja ogłoszeń w największych gazetach ;
 • zebranie, kontrola i selekcja otrzymanych kandydatur;
 • odpowiedni dla danego stanowiska proces selekcji: indywidualne i grupowe rozmowy kwalifikacyjne, testy grupowe , assessment center;
 • prezentacja profili kandydatów najbardziej odpowiadającym cechom idealnego pracownika

Nasz standard stosowany w procedurach rekrutacji i doboru

Główne zasady na których oparta jest nasza działalność :

 • Przejrzystość , skuteczność i szybkość procedur poszukiwania i doboru kandydatów
 • przestrzeganie zasad równego traktowania i innych przepisów ochrony danych osobowych
 • poszukiwanie w odpowiednio określonym polu działania ;
 • stosowanie obiektywnych i przejrzystych procedur doboru kandydatów ukierunkowanych na dopasowanie posiadanych cech i wymagań na stanowisku